6

6 m Christiaans BS Wille Maria nn der Bo e van omen vertel t! Van recept tot mop De variatie in teksten spreekt de kinderen hier erg aan. Marianne: “Voor ieder niveau zijn er zowel verhalende als informatieve teksten. Ook staan er gedichtjes, recepten, interviews en moppen in het werkboek. Ik hoor vaak dat de kinderen de moppen doorvertellen, bijvoorbeeld aan hun ouders.” Combinatieklas Combinatieklas 3 en 4. Estafette Nieuw werkt prima in Marianne’s combinatieklas 3/4. “Ik start een lesdag vaak met een half uur Estafette Nieuw. Nu, aan het einde van het schooljaar, laat ik de kinderen van groep 3 zelfstandig woordrijen uit Veilig leren lezen oefenen. Groep 4 geef ik tegelijkertijd Estafette-instructie en als zij woordrijen lezen, kan ik weer met groep 3 verder.” Toetsresultaten Op de DMT’s en leestempotoetsen scoorden de leerlingen van deze school niet goed genoeg. “Vooral de resultaten van Leestempo en AVI zijn sinds we met Estafette Nieuw werken enorm verbeterd”, zegt Marianne trots. “De methode bevat veel leestempooefeningen. We twijfelden er een beetje aan of ook de zwakke lezers hierin mee konden gaan, maar dat gaat gelukkig prima.” Leestempo met sprongen vooruit. Pagina 5

Pagina 7

Voor maandbladen, online verenigingsbladen en onderwijs magazines zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw nieuwsbrieven.

Uitgeverij zwijsen


You need flash player to view this online publication